(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

Prelegenci 2017

Anna Zalewska

Anna Zalewska urodziła się w 1965 r. w Świebodzicach (woj. dolnośląskie). Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Ekolog, menedżer oświaty, były wicestarosta Powiatu Świdnickiego, poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. W czasie trwania VI kadencji Sejmu członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy. W VII kadencji Sejmu była członkiem Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia. Działała również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej. Zamężna, ma dwie córki.

prof. Andrzej Blikle 

Pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, czł. Europejskiej Akademii Nauk, czł. honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes A. Blikle Sp. z o.o. Honorowy prezes stow. Inicjatywa Firm Rodzinnych i C. im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010”. Jego „Doktryna jakości” uzyskała nagrodę Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 oraz nagrodę Kol. Nauk o Przedsiębiorstwie SGH Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-15.
We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.
Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM, a także wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych.

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia. Urodzony w 1952 r. w Kamieniu w województwie kujawsko-pomorskim. Absolwent geografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz podyplomowych studiów w zakresie organizacji i kierowania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994-1998 i 1998-2002 zasiadał jako radny w Radzie Miasta Torunia. Pracował w komisjach gospodarki komunalnej oraz polityki przestrzennej i ochrony środowiska. Przez 16 lat piastował stanowisko prezesa zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Od 2002 roku nieprzerwanie sprawuje urząd Prezydenta Miasta Torunia. Czterokrotnie wygrał bezpośrednie wybory prezydenckie, w trzech pokonując kandydatów już w pierwszej turze. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Do pasji prezydenta należy m.in. żeglarstwo. Jest laureatem wielu wyróżnień i tytułów, m.in. w 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Agata Andruszkiewcz

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego. Współautorka monografii dotyczącej polityki senioralnej w Polsce. Autorka artykułów m.in. Szkolenia pracowników samorządowych - aspekty prawne; Rady Seniorów jako przykład ciał kolegialnych reprezentujących środowiska osób starszych w ramach realizacji zadań własnych gmin.
Współpracuje z wydawnictwem Wspólnota Samorządowa. Jest autorem części publikacji nt. „Zarządzanie strategiczne – regionalne i lokalne strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Jako przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadziła sesje szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (prezydentów, burmistrzów, przedstawicieli władz lokalnych) w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Certyfikowany trener. Prowadziła szkolenia m.in.: „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie grup tematycznych: „Aspekty prawne i przepisy prawa oświatowego”. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Koordynator programów międzynarodowych otrzymanych w postepowaniu konkursowym FRSE w Warszawie Grundtvig i Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”: Blended learning and teaching-B.L.A.T. "Ecology in my life", “The challenge of tutoring” „Social economy”. Obecnie pracownik służby cywilnej.

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zastępca Redaktora Naczelnego PST WSPÓLNOTA.

Prof. dr hab. Piotr Błajet

Profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie również obronił pracę doktorską z fizjologii sportu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu, a tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych w 2012 r.. Przez blisko 20 lat był trenerem koszykówki w sporcie dzieci i młodzieży oraz sporcie profesjonalnym, pracował także jako nauczyciele wychowania fizycznego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki zdrowia, pedagogiki ciała, pedagogiki sportu, edukacji integralnej, przywództwa edukacyjnego. Jest autorem programu, kierownikiem i jednym z realizatorów studiów podyplomowych „Dyrektor jako lider oświaty” Najważniejsze jego prace: „Ciało jako kategoria pedagogiczna (2006), Szkice o wychowaniu agonistycznym (2008), Niebieska władza, pomarańczowy nauczyciel, zielony uczeń, (2008), Miłość. Rozwój. Wychowanie (2010), Foresight w edukacji, czyli jak przyszłość określa teraźniejszość (2011), Integralna zmiana w edukacji – rola lidera (2011) Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne (2012), (Nie)przypadkowa edukacja (2016).

OLGA BUDZISZEWSKA

Zwolenniczka nowych technologii w edukacji i strażnik bezpieczeństwa dzieci on-line. Zawodowo: kryminolog, specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz badacz rynku. Już w trakcie studiów zaczęła realizować badania rynku dla organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Jako wolontariuszka działała w Polskim Centrum Mediacji, później w Fundacji Dzieci Niczyje. We współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz agencjami badawczymi prowadziła projekty m.in w obszarze satysfakcji klienta, ochrony zdrowia, edukacji i biznesu. W 2011 założyła Obserwatorium Satysfakcji Klienta, od 3 lat współpracuje z Microsoft - najpierw w projekcie łączącym platformę Microsoft Azure z technologiami open source obecnie przy realizacji programu wspierającego cyberbezpieczeństwo w chmurze publicznej Microsoft Azure.

Karina Caban

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, od 16 lat nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 23 we Włocławku, wicedyrektor szkoły, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. W swojej codziennej pracy posługuje się nowoczesnymi technologiami, otwarta jest na eksperymenty i zmiany, dlatego nie ustaje w poszukiwaniu atrakcyjnych i innowacyjnych metod i narzędzi nauczania. Od momentu zatrudnienia w szkole realizowała działania mające na celu popularyzowania idei rozwijania umiejętności językowych uczniów niestereotypowo. Uczestnictwo nauczycielki w międzynarodowych konferencjach zaowocowało wdrożeniem jej ówczesnych uczniów m.in. do pracy w „Multimedialnej klasie europejskiej” we Francji. Wspiera innych nauczycieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, inspiruje do podejmowania innowacyjnych działań, dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pomaga w tworzeniu warsztatu pracy atrakcyjnego dla uczniów. Jest laureatką konkursu „Odkryj talent w swoim uczniu” zorganizowanego przez KPCEN we Włocławku, gdzie zaprezentowała interesujące sposoby pracy z uczniami uzdolnionymi z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. P. Caban jest szkolnym administratorem Kujawsko - Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis, która ma na celu unowocześnienie procesu dydaktycznego poprzez wyposażenie nauczycieli i uczniów w narzędzie zawierające bogate zasoby edukacyjne o treściach zgodnych z podstawą programową. Jako propagatorka wspomnianej platformy edukacyjnej w lutym 2016r. nauczycielka została zaproszona do udziału w konferencji dotyczącej nowoczesnego nauczania zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, podczas której za pomocą komunikatora Skype odbyła wystąpienie nt. wykorzystania Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej oraz tablic interaktywnych w procesie nauczania. Prezentowała również multimedialną lekcję „na żywo” (za pomocą Skype) pod hasłem „Interaktywna lekcja czyli efektywnie i efektownie w edukacji” podczas V edycji konferencji wojewódzkiej „Edukacja w Cyfrowym Wymiarze” zorganizowanej przez KPCEN we Włocławku. Podczas konferencji podsumowującej udział w projekcie pilotażowym „EDUPOLIS - Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna nowoczesna przestrzeń do nauki i pracy dla ucznia i nauczyciela” w Przysieku, wraz z uczniami prezentowała produkty końcowe, które powstały w wyniku realizowania zadań projektowych i które miały udowodnić zgromadzonym, że platforma Edupolis to doskonałe narzędzie edukacyjne.
Karina Caban to także laureatka konkursu wojewódzkiego pt. „Opisz! Nagraj Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole.” Zdobywczyni tytułu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji przyznanego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie edukacji otrzymała nagrody Prezydenta Miasta Włocławek oraz medal Komisji Edukacji Narodowej.Piotr Robert Dragan

Piotr Robert Dragan – od 2006 roku Wójt Gminy Wisznice. Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przed objęciem stanowiska wójta Pan Piotr Dragan sprawował funkcję kierownika działu organizacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Izabela Dubas

Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego  oraz Politechniki Gdańskiej. Absolwentka szkoły trenerów Heuresis. Trener oraz praktyk zarządzania z ponad 16- letnim stażem w dziedzinie tworzenia struktur oraz zarządzania i szkolenia pracowników w korporacjach takich jak Drogeria Natura czy AXA Polska. Posiada międzynarodowy certyfikaty Certified International Professional Training Consultant®  sygnowane przez American Certification Institute®, pioniera w dziedzinie certyfikacji kwalifikacji menedżerskich. Autorka kilkunastu programów rozwojowych skierowanych do menedżerów i dyrektorów opartych na teorii BSC Kaplana i Norotna, koncepcji Marketingu Doświadczeń, koncepcjach oceny pracowników. Współorganizatorka Konferencji Regionalnej inspiracje- narzędzia- efektywność. Od 2014 roku związana z Instytutem Badań Edukacyjnych jako specjalista ds. szkoleń dotyczących zagadnień związanych z Polską Ramą Kwalifikacji.Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Mgr chemii, absolwentka UMCS. Ukończyła ponadto studia podyplomowe:" Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami UE", "Menedżer Oświaty Samorządowej", "Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji", "Zarządzanie zasobami ludzkimi" oraz liczne kursy i seminaria na temat oświaty oraz szkolnictwa i opieki socjalnej w Unii Europejskiej.
Pracowała m.in. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9 w Lublinie, następnie jako wizytator i kierownik Oddziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Od 1994 roku zajmuje stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Od 1998r. jest członkiem Zespołu ds. Edukacji i Kultury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w latach 2002-2010 przewodniczyła Komisji ds. Edukacji i Mediów Unii Metropolii Polskich. Od 2007r. jest członkiem Rady Społecznej przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, w latach 2008-2011 była członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej- Oddział w Lublinie. W latach 2006 – 2014 pełniła mandat radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od 1999 r. współpracuje z uczelniami wyższymi (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji) prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.
Posiada następujące odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000r.), Medal "Lumen Mundi" (2002r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2003r.), odznakę "Przyjaciel Dziecka" (2005r.), Medal Wojewody Lubelskiego (2008r.), Brązową Odznakę "Za zasługi dla Sportu" (2009r.), medal "Pro Memoria" (2010r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2010r.) i Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2013 r.).
Jest mężatką- mąż Lech, córka Hanna.
Ewa Dumkiewicz-Sprawka - dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Od 1998r. jest członkini Zespołu ds. Edukacji i Kultury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.Czesław Ficner

Urodzony 15 marca 1959 r. – pracownik samorządowy, nauczyciel. Z zamiłowania obserwator nocnego nieba, fotograf amator. W 1978 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tamże ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki oraz pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1983 r. nauczyciel, a od 1990 r. dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. Nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 2007 r. dyrektor a w chwili obecnej zastępca dyrektora departamentu odpowiedzialnego za edukację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomysłodawca projektu „Astrobaza-Kopernik”-kompleksu 14 przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych na terenie kujawsko-pomorskiego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka wraz z rodziną w Toruniu

Zbigniew Fiderewicz

I Zastępca Prezydenta Torunia. Urodzony w 1956 r., rodowity torunianin. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 40-letni staż pracy w administracji publicznej. Przez 10 lat pracował w toruńskim Urzędzie Wojewódzkim. Z Urzędem Miasta Torunia związał się w 1987 r., obejmując kierownictwo Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia pełni od 2002 roku. Obecnie nadzoruje magistrackie wydziały: gospodarki komunalnej, środowiska i zieleni, inwestycji i remontów, sportu i turystyki, edukacji oraz ochronę środowiska. Jest prezesem zarządu stowarzyszenia „Liga polskich miast i miejsc UNESCO”, członkiem rady programowej Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, a także kapitanem jachtowym i członkiem Bractwa Kaphornowców. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr inż. Radosław Piotr Figura

Od roku 2006 pracownik naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kierownik laboratorium maszyn elektrycznych, współtwórca Laboratorium Fotowoltaiki przy UTH Radom, prowadzi przedmioty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, maszyn i napędów elektrycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Współzałożyciel Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych działającym przy Oddziale Radomskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współzałożyciel akredytowanego przez UDT ośrodka szkoleniowego dla instalatorów systemów fotowoltaicznych, twórca nowoczesnych pomocy naukowych w ramach edukacji związanej z OZE, twórca stanowisk dydaktycznych w zakresie maszyn elektrycznych przystosowanych również do e-learningu. Ekspert ds. OZE na międzynarodowym forum ekspertów w ramach programu „Zostań na wsi... elektrykiem”, ekspert w projekcie “Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)” w ramach programu Erasmus+.

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Skarbnik Miasta Torunia. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów publicznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Całe zawodowe życie związana z finansami publicznymi. Pracowała m.in. w Wielkopolskim Banku Rachunkowym na stanowisku naczelnika wydziału rachunkowości oraz w toruńskim oddziale Banku Pocztowego na stanowisku głównego księgowego i zastępcy dyrektora ds. sprzedaży. Z Urzędem Miasta Torunia związana od 2003 roku. Do 2009 roku była dyrektorem Wydziału Budżetu i Księgowości, od stycznia 2010 r. zastępcą Skarbnika Miasta Torunia, a od kwietnia 2011 r. pełni funkcję Skarbnika Miasta Torunia. Największą pasją Magdaleny Flisykowskiej-Kacprowicz jest bowling. Jest laureatką wielu turniejów i zdobywczynią nagród w tej dyscyplinie.

Sławomir Gacek

Inspektor w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Regionalnego i Transportu. Członek Zespołu Administratorów Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. W latach 2010-2015 brał udział w realizacji projektów z zakresu e-Edukacji, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Janusz Gradzki

Pasjonat nowoczesnych technologii. Pracując dla największych integratorów na stanowiskach managerskich, brał aktywny udział w wielu ogólnopolskich projektach informatycznych, w tym w administracji szczebla wojewódzkiego i centralnego, a także kilku dużych projektach komercyjnych. W korporacjach w branży IT od kilku lat poznaje trendy rozwoju biznesu i wdraża nowoczesne rozwiązania wraz z kluczowymi partnerami. W Fujitsu współpracował z największymi firmami na rynku IT przy dużych projektach międzynarodowych jak i krajowych, natomiast w Microsoft promował najnowsze rozwiązania do skutecznej komunikacji. W Grupie PKP nadzorował wdrażanie systemów informatycznych m.in. dla Projektów Pendolino. Prowadził wykłady i prezentacje z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań technologicznych Microsoft, a także zajęcia wykładowe i laboratoria komputerowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Jest współautorem programu kształcenia z zakresu ICT w edukacji . W ENGIE stoi na czele Departamentu Nowych Technologii i nadzoruje implementację nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w realizowanych przez Grupę projektach.

 

Marek Gralik

od 1 kwietnia 2016 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
poprzednio
od 1 września 1987 r. - nauczyciel języka angielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy,
od 1 października 2002 r. – nauczyciel akademicki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
1998 -2016 – radny Rady Miasta Bydgoszczy, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji (2002-2006), przewodniczący Komisji Edukacji (2006-2016)

 

Beata Grzelak

Pedagog, doradca zawodowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, członek Zespołu zadaniowego pod nazwą Warszawski System Doradztwa Zawodowego powołanego Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, przewodnicząca ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Paweł Jakubowski

Zastępca Burmistrza Opalenicy. Absolwent UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzania oświatą. Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły. Od 2015 roku Zastępca Burmistrza Opalenicy nadzorujący pozyskiwane zewnętrznych środków finansowych. Koordynator projektu pn. „Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica” realizowanego w formule PPP. Poza pracą zawodową muzykuje. Klarnecista członek zespołu dixielandowego Seven Brass.

Dorota Janczak

Ekspert wykorzystania nowych technologii w edukacji. Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka informatycznych Studiów Podyplomowych dla nauczycieli. Członek grupy SuperBelfrzyRP. Autorka licznych publikacji (np. cyklu artykułów dla miesięcznika Dyrektor Szkoły), materiałów szkoleniowych, kursów komputerowych i projektów edukacyjnych dotyczących doskonalenia nauczycieli w zakresie użycia TIK w edukacji.Mikołaj Jarosz

Architekt po Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2000 r. w firmie Ecophon, od 2007 specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i współautor pierwszej Polskiej Normy dotyczącej akustyki wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzujących zagadnienia związane głównie z akustyką szkół i obiektów sportowych. Prowadzi wykłady dla studentów architektury, szkolenia dla architektów oraz seminaria dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.

Antoni Jeżowski

Antoni Jeżowski jest doktorem nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Pracę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich, dyrektor szkoły, inspektor oświaty i wizytator w kuratorium oświaty. W latach 1990-94 był radnym i marszałkiem sej-miku województwa jeleniogórskiego. Następnie pracował jako konsultant w ośrodku meto-dycznym, by w r. 1999 objąć stanowiska dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnoślą-skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W roku 2002 założył Instytut Badań w Oświa-cie, a od roku 2004 pracuje w głogowskiej PWSZ.

Krystian Kojder

PR Manager i Rzecznik Prasowy Parku Rozrywki ENERGYLANDIA Dziennikarz radiowo-telewizyjny. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Gospodarz programu rozrywkowego Impreza na Maxa w ogólnopolskiej telewizji ZOOM TV. W latach 2011-2014 był twarzą ESKA TV, w której pracował jako prezenter oraz wydawca list przebojów oraz programów plenerowych. Współtworzył projekt Radia Stargard, w którym był autorem nowych pasm programowych oraz ich prezenterem.

Tadeusz Kołacz

Autor publikacji eksperckich z zakresu zarządzania oświatą na szczeblu samorządu, wykładowca z zakresu zarządzania oświatą; pracę zawodowa rozpoczął jako nauczyciel, następnie dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych, radny powiatowy 2 kadencji, członek zarządu powiatu i wicestarosta chrzanowski odpowiedzialny za politykę oświatową, później dyrektor Zarządu Szkół i naczelnik Wydziału Edukacji w gminie Chrzanów; obecnie zastępca Burmistrza Chrzanowa.

Stanisław Korman

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice. Jest absolwentem kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Manager sportu i turystyki” oraz „Zarządzenie Projektem”. Odbył szereg szkoleń z zakresu funkcjonowania samorządu oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.
Od  1994 roku pracował w wydziale kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, a następnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym samym mieście. Prowadził też działalność gospodarczą i zasiadał w radach nadzorczych spółek handlowych. Był członkiem zarządu i prezesem bytomskich klubów koszykarskich.
Przez  lata pracował w firmie doradczej, w której odpowiadał za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i klientami instytucjonalnymi. Jako generalny manager był odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania i nadzorował realizację wielomilionowych projektów.
Pracę w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach rozpoczął w 2011 roku w Wydziale Funduszy Europejskich. W roku 2013 został naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich i Promocji Miasta.

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii „Wspólnoty”. Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Małgorzata Łopatko

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą oraz Zarządzanie Oświatą. Dyrektor jako Lider Oświaty. Wieloletni dyrektor niepublicznej szkoły ogólnokształcącej i zawodowej. Od 2012 r. dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu , szkoły z ponad 70-letnią tradycją kształcącą w zawodach : technik informatyk , technik mechatronik, technik elektryk i technik elektronik.

Karol Małolepszy

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II Ząbki. W latach 2002  i 2003 wprowadzał jaka pierwszy w powicie wołomińskim klasy integracyjne. W 2009 i 2010 roku opiniował wraz z grupą nauczycieli rozporządzenie o pomocy psychologiczno pedagogicznej. Autor artykułów publikowanych na łamach Dyrektora Szkoły. Organizator konferencji na temat drogi edukacyjne dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 2005. Propagator nowych technologii w edukacji – Konferencje i warsztaty metodyczne dla nauczycieli od 2007 r. Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego od 2014 roku.

Iwona Michałek 

Poseł na Sejm RP, Członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych. Z oświatą związana jest od początku swojej kariery zawodowej. Była dyrektorem następnie wicekuratorem Kuratorium Oświaty. Pełniła także obowiązki kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Przez pięć lat była Rzecznikiem Praw Ucznia. W latach 2010-2012 kierowała projektem systemowym UE pt. „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”. Była edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka, oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji. Jako absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika bardzo angażuje się w promocję uczelni. Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia UMK otrzymała tytuł honorowego Ambasadora tego Uniwersytetu.

Adam Mikołajczyk

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla JST związany od prawie 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem, absolwent kursów The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa).

Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu turystycznego dla miast i regionów w Polsce (m.in. dla Województwa Pomorskiego, Miasta Łeby, regionu Suwalszczyzny, uzdrowiska Supraśl).

Od 2010 r. prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (www.bestplaceinstitute.org), która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Fundacja jest od kilku lat kluczowym partnerem przy strategicznych projektach dot. brandingu oraz rozwoju miast i regionów w Polsce. Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski. Initiating founding member w nowo powstałej organizacji - International Place Branding Association (www.placebranding.org).

Mirosław Obrębski

Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Od 26 lat związany z samorządem gminnym, oświatą, kulturą i sportem. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001, kierownik projektów. Od 2006 r. współpracownik tygodnika „Wspólnota. Pismo Samorządu terytorialnego”. Autor kilkudziesięciu artykułów i monografii zamieszczonych na łamach: „Wspólnoty”, „Rzeczpospolitej”, „Pracownika Samorządowego”, „Dyrektora Szkoły”, „Vademecum dyrektora szkoły” oraz na portalu www.samorzad.pap.pl. Autor książki „Czas pracy i wynagradzanie nauczycieli” oraz współautor poradnika „Wynagradzanie i czas pracy nauczyciela oraz zasady dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników”. Działa społecznie na rzecz rozwoju organizacji społecznych, wspólnoty lokalnej, kultury i sportu. Członek uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji w tym Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka, Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie. Wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem również poprzez szkolenia dla dyrektorów szkół, nauczycieli, nauczycieli-bibliotekarzy i pracowników samorządowych w zakresie przepisów oświatowych, samorządowych i prawa pracy.

 

Marta Olszewska

Od 13 lat związana z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, organizacją zrzeszającą ponad 200 firm z województwa kujawsko-pomorskiego, wpierającą dialog społeczny i rozwój gospodarczy. Doradca i trener MSP. Ekspert w zakresie wdrażania funduszy unijnych. Od 2007 roku Dyrektor Biura Izby. Głównym celem jest wspieranie firm w ich rozwoju. IPH kieruje stażystów do firm, łączy przedsiębiorców z naukowcami, szkoli i doradza. Promuje także społeczną odpowiedzialność biznesu.

Marek Olszewski

PRZEWODNICZACY ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RP. Pan Marek Olszewski pracę samorządowca rozpoczął w 1990 roku. Był współzałożycielem komitetu obywatelskiego w Gminie Lubicz i współautorem programu wyborczego przed pierwszymi wolnymi wyborami samorządowymi w 1990 roku. W wyniku tych wyborów został radnym i Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz. W styczniu 1992 roku został wybrany Wójtem Gminy Lubicz. Funkcje tę, odnawianą w kolejnych wyborach, pełni do dnia dzisiejszego. W 1998 roku Pana Marek Olszewski był współzałożycielem Obywatelskiego Komitetu Samorządowego. W wyniku tych wyborów został radnym powiatu toruńskiego kadencji 1988 – 2002 i wiceprzewodniczącym tej rady.
Od 1999 roku jako członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, później wiceprzewodniczący, a obecnie Przewodniczący zajmuje się ogólnopolską działalnością samorządową. Jest twórcą zaproponowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP nowego modelu finansowania polskiej oświaty. Autor i współautor większości stanowisk Związku Gmin Wiejskich RP oraz Konferencji Samorządowych w sprawie edukacji, a szczególnie jej finansowania.
Od szesnastu lat współprzewodniczy Zespołowi ds. ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym skutecznie zabiega o finansowanie i organizacyjne warunki prowadzenia zadań oświatowych przez samorządy. W 2001 roku otrzymał Nagrodę Grzegorza Palki za zaangażowanie na rzecz oświaty w skali działań ogólnopolskich (tzw.„Samorządowy Nobel”), a w 2010 roku wyróżnienie Różą Franciszki Cegielskiej dla wybitnych osobowości samorządowych. Minister Edukacji Narodowej wielokrotnie powoływał Pana Marka Olszewskiego do zespołu opiniodawczo – doradczych oraz eksperckich min. do zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, w którym reprezentując samorząd, odegrał istotną rolę jako współautor projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli. Był również uczestnikiem Okrągłego Stołu ds. Edukacji Prezydenta RP, gdzie pracowano nad nowym modelem rozwoju oświaty w Polsce na następne lata. Pan Marek Olszewski jako Zastępca Członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej wniósł swój osobisty wkład w prace tej reprezentacji władz lokalnych w Brukseli. Jest autorem dwóch opinii Komitetu Regionów – „Rola edukacji w promowaniu rozwoju zrównoważonego” (2007) oraz „Ramy uznawania kwalifikacji nabywanych nieformalnie i pozaformalnie (2014).
Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), a przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Dyplomem Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej (2015).Jan Ireneusz Palacz

Od 25 lat dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Posiada bogaty dorobek zawodowy jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor jednej z największych szkół zawodowych w Wielkopolsce. Współtwórca Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach, Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie i zespołu powiatowego nauczycieli doradców. Prowadził liczne szkolenia grantowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół w całej Polsce, trener CDN w Pile, trener i ekspert w projekcie SORE dla 2 powiatów, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Wdrożył liczne eksperymenty i innowacje pedagogiczne z zakresu szkolnictwa specjalnego i zawodowego, w tym klasę patronacką w branży drzewnej w tym roku szkolnym. W ostatnich latach był aktywnym uczestnikiem eksperckich grup roboczych w zakresie oświaty, uczestnikiem prac Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji. Współpracuje z licznymi uczelniami w kraju, zrealizował wiele projektów unijnych służących rozwojowi szkół zawodowych, wdrożył kwalifikacyjne kursy zawodowe i kształcenie modułowe na szeroką skalą.

Alina Piekańska

Przewodnicząca oświatowego Związku Zawodowego INICJATYWA z siedzibą w Toruniu. Jest czynnym nauczycielem i wychowawcą toruńskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami filologii rosyjskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami i marketingu oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Miłośniczka kultury Zakaukazia i kamczackiej natury.

dr Joanna Podgórska-Rykała

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Pracuje w Wyższej Szkole Humanitas jako adiunkt oraz Pełnomocniczka Kanclerza ds. Kształcenia Międzypokoleniowego. Kieruje pracą biura Uniwersytetu Międzypokoleniowego, w skład którego wchodzą wszystkie projekty Uczelni skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Są to cm.in. Klubik Dziecięcy „Żaczki Humanitas”, Sieć 6 Uniwersytetów Dziecięcych, Uniwersytet Młodzieżowy oraz Sosnowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z ogólnopolską Siecią UTW „Aktywny Senior”. Samorządowiec, radna Rady Miejskiej Będzina od dwóch kadencji. Aktywna działaczka wielu pozarządowych organizacji. 

Daniel Przastek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004). Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2012-2016 zastępca dyrektora INP UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą, od 1 października 2016 prodziekan WNPiSM ds. finansowych i rozwoju. W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata, polityką kulturalną i zagadnienieniem wolności w sztuce. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Autor kilkudziesięciu prac i artykułów naukowych i popularyzujących naukę. Współpracował z wieloma instytucjami kultury. Stały współpracownik, jako dramaturg, reżysera Michała Zadary. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Od roku 2014 współtworzy Festiwal Teatrów Studenckich START, od roku 2016 jego dyrektor artystyczny.

Paweł Sadowski

Paweł Sadowski - Business Development Manager, Altar Sp. zo.o. .Od ponad 16 lat związany jest z branżą IT i obszarem rozwiązań informatycznych dla biznesu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał, prowadząc liczne projekty wdrożenia, rozwoju i modyfikacji oprogramowania u takich klientów jak m.in. Biuro Informacji Kredytowej, Volkswagen Bank, Orange, Multimedia Polska, GEA(Kelvion), Zeelandia, Poczta Polska. Zainteresowania zawodowe skupia głównie na obszarach: zarządzania informacją i obiegami dokumentów oraz zarządzania procesami biznesowymi. Od 2014 r. realizuje nowe wyzwania jako Business Development Manager, m.in. współtworzy strategię rozwoju systemu Altar ECM i zarządza zespołem odpowiedzialnym za jego promocję i sprzedaż.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, domator, entuzjasta pieszych wędrówek po ukochanych Górach Świętokrzyskich (ale w planach przejście szlakiem z Auckland do Wellington). Zapalony ogrodnik, majsterkowicz-elektronik oraz budowlaniec-amator.

Jerzy Sińczak

Doradca ds. szkolnictwa w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o.  z siedzibą w Sopocie. Poprzednio długoletni pracownik oświaty: nauczyciel, konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli, dyrektor szkoły.

Mariola Soczyńska

Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia. Nadzór i koordynacja zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu seniorskiego, dzieci i młodzieży, sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki, organizacja i współorganizacja prestiżowych wydarzeń, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz kreowanie sportowego wizerunku miasta.

Wojciech Starzyński

Lekarz weterynarii. Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce., pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w latach1989-2010 Prezes STO. Jeden z założycieli Wszechnicy Mazurskiej w Olecku- pierwszej niepublicznej uczelni wyższej na Mazurach. Animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkoły ich dzieci. Organizator w roku 2000, wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra” , dwóch konferencji na temat: miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacyjnym, w trakcie których wypracowano propozycje rozwiązań prawnych dotyczących usytuowania rad rodziców w polskim systemie oświaty ( w roku 2007 zostały one wprowadzone do ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela). . W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka ds. organizacji pozarządowych i edukacji narodowej, Członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej, W latach 2002-2010 radny m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy, Założyciel Fundacji Rodzice Szkole” Inicjator wielu zmian legislacyjnych w zakresie oświaty, Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących edukacji narodowej i organizacji obywatelskich Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony Działacz Kultury. odznaką honorową Działacza opozycji antykomunistycznej, Złotą Odznaką STO.Robert Stępowski

Ekspert i konsultant w dziedzinie marketingu terytorialnego oraz personal brandingu. Propagator wiedzy marketingowej. Założyciel platformy www.MarketingMiejsca.com.pl (2008). Autor corocznych raportów: „Wydatki promocyjne polskich miast i województw” i "Najlepsze działania promocyjne polskich miast i regionów". Od 16 lat: szkoli, wykłada, pisze i publikuje – jako: dziennikarz, autor książek i bloger. Jego liczne artykuły i komentarze publikowane były m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, na portalach Onet Biznes, Wirtualnemedia.pl, PRoto.pl oraz w magazynach „BRIEF”, „Rynek Turystyczny” i Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Współpracował z radiową Jedynką oraz kierował działem online Radia Dla Ciebie (mazowiecka rozgłośnia Polskiego Radia) i tygodnikiem „Nasze Miasto”. Jest autorem kilku książek. Autor bloga www.TrescJestNajwazniejsza.pl. Więcej znajdziesz pod tagiem #PlaceBranding

Krzysztof, Franciszek Symela

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz magistrem inżynierem mechanikiem. Działalność naukową prowadzi w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, gdzie pełni funkcję Kierownika Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Specjalizuje się w modernizacji i doskonaleniu systemu kształcenia i szkolenia zawodowego projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji modułowych programów nauczania oraz obudowy dydaktycznej w formie pakietów edukacyjnych. W tym zakresie współpracował z KOWEZiU oraz resortem pracy, jest założycielem i przewodniczącym Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (2002 r.), będąc jednocześnie ekspertem i trenerem kształcenia modułowego. W latach 2008-2009 był Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN. Prowadzi badania zawodoznacze oraz diagnostyczne i prognostyczne nowych umiejętności i kompetencji w obszarze zawansowanych technologii przemysłowych oraz kwalifikacji rynkowych. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych, współtwórcą metodologii opracowywania krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Uczestniczył w przygotowaniu i koordynacji projektów międzynarodowych, m.in. w programach: PHARE, TESSA, SPRED, SMART, TERM, Leonardo da Vinci, COST, LLL i aktualnie Erasmus+ oraz POWER. Uczestniczy w pracach konsultacyjnych i eksperckich w zakresie wdrażaniem Krajowego Systemu Kwalifikacji, rozwoju Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz Sektorowych Ram Kwalifikacji. Od 2017 r. jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych (Polish Jurnal of Continuing Education) http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

 

Stanisław Szelewa

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy

Cecylia Szymańska

absolwentka socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji. Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi (Partners in Learning, Microsoft in Education, Shape the Future, Szkoła w Chmurze, Szkoła Nowych Technologii, platformy regionalne) koncentrującymi się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań IT w szeroko pojętej edukacji.
Rozwija innowacyjne projekty informatyczne oraz buduje środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.
Wcześniej prowadziła linię biznesową edukacja w firmie Young Digital Planet S.A. gdzie współtworzyła i wprowadzała na rynek prekursorskie rozwiązania elektroniczne m.in. pierwszy elektroniczny kurs do nauki angielskiego na CD (EuroPlus+), elektroniczne podręczniki (eduROM), platformy do dystrybucji materiałów cyfrowych (Nauczyciel.pl), platformy regionalne, realizowała projekty rządowe m.in. Scholaris.pl.
Z rynkiem edukacyjnym związana ponad 15 lat.LENA TKACZYK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pełni funkcję wicedyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Od 1994r. jest związana ze szkolnictwem zawodowym, ma bogate doświadczenie w realizacji projektów z tego zakresu. W latach 2010-2013 kierowała wojewódzkim projektem systemowym pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim, którego celem było podniesienie adaptacyjności 2000 uczniów techników do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (projekt był prezentowany jako przykład dobrych praktyk województwa kujawsko-pomorskiego w ramach międzynarodowego projektu RE:Think - transfer regionalny dobrych praktyk z zakresu szkolnictwa zawodowego). Czynnie uczestniczyła w pracach Zespołu Zawodowców powołanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu przygotowania i opracowania polityki kształcenia zawodowego w województwie. Obecnie jest zaangażowana w realizację projektu Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt: Szkoła Zawodowców.

Iwona Waszkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy odpowiedzialna za edukację, sport, kulturę, zdrowie i politykę społeczną. Absolwentka VI LO w Bydgoszczy – profil matematyczno-fizyczny. Ukończyła studia matematyczne na UMK w Toruniu, specjalność numeryczna oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy pracuje od 2011 r., gdzie przez cztery lata pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu. W latach 2008–2011 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, wcześniej nauczyciel informatyki i dyrektor VI LO w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich. Autorka licznych innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu edukacją, koordynator ds. Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy. Laureatka wielu wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej I stopnia (2007) i nagród Prezydenta Bydgoszczy, otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi (2006) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003). Prywatnie interesuje się muzyką, tańcem, turystyką i folklorem.

Piotr Włodarczyk

Absolwent Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Właściciel firmy Heliospower specjalizującej się w systemach fotowoltaicznych oraz instalacjach OZE. Organizator szkoleń związanych z energią odnawialną. Dostawca nowoczesnych technologii i rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii dla szkół i pracowni szkolnych.

Patronat Honorowy nad I KONGRESEM SZKOLNICYWA BRANŻOWEGO

herby kuratorium   mk

Organizatorzy:

MinicipiumMinicipium

Partner:

ecophon Enegry Landia ENGIEzoom natury    altarECM 2KL-IBEkdk            
 
  

Partner środowiskowy:

LOGO SZGiP zppsgipwzgwrp  OEIIZK kolorowy znazwa WWW RGB 2

Patronat medialny

pr       prtvp3      TV - Toruń   dww