(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

Patronat Honorowy nad I KONGRESEM SZKOLNICYWA BRANZOWEGO

herby

PROGRAM

1. Rewolucja w programach szkolnictwa branżowego

 • Nowe obowiązki organów prowadzących, dyrektorów i nauczycieli,
 • Szkolnictwo branżowe.

2. Efektywny system doradztwa branżowego

 • Budowa efektywnego systemu doradztwa zawodowego. (link)

3. Szkolnictwo branżowe - i co dalej?

 • Analiza różnych scenariuszy rozwoju zawodowego młodego człowieka - szanse i perspektywy czy ograniczenia?

4. Szkoły branżowe i biznes - dialog i współpraca

 • Badanie zapotrzebowania pracodawców na konkretne szkolenie w konkretnych zawodach,
 • Szkoły zawodowe i biznes – dialog i współpraca,
 • Branżowe sieci współpracy.

5. Nowoczesne technologie w szkolnictwie branżowym

 • Projekt ASTROBAZA Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

6. Finansowanie edukacji branżowej

 • Środki budżetowe,
 • Pozabudżetowe środki finansowania edukacji zawodowej,
 • Środki UE,
 • Specjalne strefy ekonomiczne,
 • Klastry edukacyjne.