(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

PROGRAM

1. W obliczu przemian – wyzwania dla oświaty, kultury i sportu

2. Cyfrowa przestrzeń w zarządzaniu oświatą, kultura i sportem 

3. Inteligentna placówka oświatowa – nowoczesne obiekty edukacyjne

4. Wyzwania organizacyjne dla samorządów w kontekście zmian w oświacie

  • Zmiany struktury systemu oświaty i jego konsekwencje dla JST – system 8+4, przekształcenia szkół, wygaszanie gimnazjów
  • Jak rozwiązać problem budynków szkolnych: nowych budynków gimnazjalnych, za małych szkół podstawowych itp.

5. Wpływ najnowszych zmian w ustawie o systemie oświaty na finanse samorządów

  • Skutki finansowe zmian w prawie oświatowym.
  • Projakościowa racjonalizacja wydatków oświatowych.
  • Wydatki osobowe na wynagrodzenia - wynagrodzenia a efekty kształcenia
  • Dotacje dla podmiotów niepublicznych
  • Centra Usług Wspólnych

6. Innowacje i nowoczesne technologie w oświacie - dobre praktyki