(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

PROGRAM

1. W obliczu przemian – wyzwania dla oświaty, kultury i sportu

2. Cyfrowa przestrzeń w zarządzaniu oświatą, kultura i sportem

3. Inteligentna placówka oświatowa – nowoczesne obiekty edukacyjne

4. Wyzwania stojące przed dyrektorami szkół związane z reorganizacją Oświaty

5. Nowoczesny dyrektor szkoły

  • nowoczesne zarządzanie szkołą
  • nowatorskie podejście do nauczania – technologia w służbie jakości edukacji
  • cyfryzacja edukacji

6. Cyberbezpieczeństwo w szkole

  • ochrona danych osobowych w placówce oświatowej
  • otwarte zasoby edukacyjne a prawa autorskie
  • chmura i bezprzewodowy dostęp do Internetu w szkole – wady i zalety

7. Pozabudżetowe środki finansowania rozwoju szkół

  • Fundusze unijne dla rozwoju edukacji dostępne dla szkół i samorządów